پیشرفت 58 درصدی مدول دوم و سوم تصفیه خانه فاضلاب خوی

معاون مهندسی و توسعه شرکت از پیشرفت 58 درصدی مدول دوم و سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر خوی خبر داد. مهندس مقداد اسکندرپور گفت : ظرفیت دو مدول 29 هزار مترمکعب در شبانه روز بوده که فرایند تصفیه آن از نوع SBR می باشد. شایان ذکر است این پروژه جمعیتی بالغ بر 150 هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد که اعتــبارات مصوب سال 93 آن 24250 میلیون ريال و تخصیص یافته آن در همان سال 16975 میلیون ريال می باشد.

اسکندر پور اعتبارات هزینه شده تا پایان سال 93 برای پروژه مزکور را 76128 میلیون ريال عنوان نمود و خاطر نشان کرد در سال جاری 81000 میلیون ريال اعتبار برای پروژه مذکور مصوب شده است .

وی خاطر نشان کرد با توجه به عدم تخصیص اعتبارات در سال جاری روند اجرای پروژه کند شده است که با تخصیص اعتبارات مصوب سال جاری مدول 2 تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات