بازديدرئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان از تصفیه خانه آب شهر سلماس

حضرتي رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان آذربايجانغربي و هئيت همراه از تصفيه خانه آب در حال احداث شهر سلماس بازديد بعمل آوردند .

به گزارش روابط عمومي امورآبفاي سلماس،در راستاي حضور رياست محترم سازمان مديريت و برنامه يزي استان ؛ جلسه شوراي اداري شهر سلماس در فرمانداري اين شهر تشكيل شد .

 در این جلسه روئسای ادارات و سازمانهای این شهر  از عملكرد و مشكلات  پیش روی خود سخن گفته و به بررسي مسائل پرداختند .

درادامه حضرتي از پروژه درحال احداث تصفيه خانه آب سلماس نيز بازدید بعمل آورد . در این بازدید مهندس سيدپور مديرامورآب و فاضلاب این شهر گزارشی از  روند اجراي عمليات انتقال آب شرب از سد زولا به شهر سلماس و تازه شهر و میزان پیشرفت پروژه  ارائه نمود.

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات