تصفیه خانه آب شهر مهاباد

مشخصات کلی طرح : 

سرمایه پذیر : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی 

سرمایه گذار : مشارکت مهندسی طرح و توسعه اسپوتا ( شرکت فابست - مهندسین مشاور فرازآب ) 

ظرفیت تصفیه خانه : 750 لیتر در ثانیه 

منبع آب خام ورودی : سد مهاباد  

درصد پیشرفت پروژه : 28 % 

 

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تست1

تست تست تست

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات