تصفیه خانه آب شهر مهاباد

مشخصات کلی طرح : 

سرمایه پذیر : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی 

سرمایه گذار : مشارکت مهندسی طرح و توسعه اسپوتا ( شرکت فابست - مهندسین مشاور فرازآب ) 

ظرفیت تصفیه خانه : 750 لیتر در ثانیه - اولین تصفیه خانه آب کشور مجهز به سیستم DAF زلالسازی به روش شناورسازی و بزرگترین دستگاه کلرژنراتور در کشور 

منبع آب خام ورودی : سد مهاباد  

درصد پیشرفت پروژه : در مرحله بهره برداری تجاری

 

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات