تصفیه خانه فاضلاب شهر بوکان

پروژه : تصفیه خانه فاضلاب شهر بوکان به روش هوادهی گسترده 

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

مشاور : مهندسین مشاور فرازآب 

پیمانکار ساختمانی و تجهیزاتی : شرکت فابست 

جمعیت تحت پوشش : 240000 نفر

ظرفیت : 34000 متر مکعب در روز 

شرح عملیات ساختمانی : اجرای کلیه عملیات ساختمانی ، ایستگاه پمپاژ ، پست برق ، ساختمان اداری و نگهبانی و کلر زنی ، لاگونها و محوطه سازی 

شرح عملیات تجهیزاتی : تهیه ، حمل و نصب و راه اندازی و بهره برداری آزمایشی تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب بوکان شامل آشغالگیر های مکانیکی و دستی ، پارشال فلوم ، ایستگاه پمپاژ ، هواد ها ، کلر زنی ، آزمایشگاه و تجهیزات وابسته به آنها .

 

 

 

 

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات