تصفیه خانه فاضلاب شهر سرعین

پروژه : تصفیه خانه فاضلاب سرعین 

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی 

مشاور : مهندسین مشاور شهراب زیست

پیمانکار ساختمانی و تجهیزاتی : شرکت فابست 

ظرفیت : 19000 متر مکعب در روز 

جمعیت تحت پوشش : 48000 نفر 

 

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات