تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده

پروژه : تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده 

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی 

پیمانکار تجهیزاتی : شرکت فابست 

ظرفیت : 27600 متر مکعب در روز 

 

 

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات