تصفیه خانه فاضلاب شهر خوی

پروژه : عملیات ساختمانی و تجهیزاتی تصفیه خانه فاضلاب خوی 

مشاور : مهندسین مشاور آشناب 

پیمانکار تجهیزاتی و ساختمانی : شرکت فابست 

 

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات