پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی تولید دارو

پروژه : عملیات اجرایی سیستم جمع آوری ، انتقال  و احداث تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و صنعتی کارخانه تولید دارو . 

کارفرما : شرکت داروسازی تولید دارو 

پیمانکار : شرکت فابست 

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات