تلمبه خانه میاندوآب

پروژه : تلمبه خانه میاندوآب 

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی 

مشاور : مهندسین مشاور سختاب 

پیمانکار ساختمانی و تجهیزاتی : شرکت فابست

ظرفیت : 40000 متر مکعب در روز  

شرح : اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکال دو واحد تلمبه خانه های فاضلاب در شهر میاندوآب به شماره های 12 و 13 . تلمبه خانه شماره 13 شامل ساختمان تلمبه خانه در محوطه تصفیه خانه و تلمبه شماره 12 علاوه بر ساختمان تلمبه خانه ، اتاق دیزل ژنراتور و محوطه سازی و دیوار محوطه .  

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات