تصفیه خانه آب شهر سلماس

مشخصات کلی طرح : 

سرمایه پذیر : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی 

سرمایه گذار : شرکت صنعت تصفیه روشناب ( شرکت فابست - مهندسین مشاور فرازآب ) 

ظرفیت تصفیه خانه : 575لیتر در ثانیه 

منبع آب خام ورودی : سد زولا  

درصد پیشرفت پروژه : در مرحله بهره برداری تجاری

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات