تصفیه خانه فاضلاب شهر سلماس

تصفیه خانه فاضلاب شهر سلماس

تصفیه خانه فاضلاب شهر سلماس به روز SBR - درصد پیشرفت 100 % در حال بهره برداری

تصفیه خانه فاضلاب شهر بوکان

تصفیه خانه فاضلاب شهر بوکان

تصفیه خانه فاضلاب شهر بوکان - درصد پیشرفت 100 % در حال بهره برداری

تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی آمل

تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی آمل

تصفیه خانه صنعتی شهرک صنعتی آمل - در صد پیشرفت 100 % در حال بهره برداری

تصفیه خانه فاضلاب شهر سرعین

تصفیه خانه فاضلاب شهر سرعین

تصفیه خانه فاضلاب شهر سرعین - درصد پیشرفت 80% ( در حال ساخت )

تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده

تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده

تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده - درصد پیشرفت 80% - در حال ساخت )

ستلر های فولاد سازی و کوره بلند شرکت ذوب آهن اصفهان

ستلر های فولاد سازی و کوره بلند شرکت ذوب آهن اصفهان

ستلر های فولاد سازی و کوره بلند شرکت ذوب آهن اصفهان - در صد پیشرفت 100 %

تلمبه خانه میاندوآب

تلمبه خانه میاندوآب

تلمبه خانه میاندوآب - در صد پیشرفت 100%

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات